התחל או הפסק את הסרטון שלך מפקדי הפגישה. לקבלת מידע על חיבור וידאו לפני הצטרפות לפגישה, עבור כאן .

גישה להגדרות וידאו במהלך פגישה

לאחר שהצטרפת לפגישה והתחלת את הסרטון שלך, תוכל להפסיק ולהפעיל אותו מחדש בכל עת במהלך הפגישה.

אם התאמתם למכשיר והצטרפתם לפגישה באמצעות מכשיר זה, תוכלו לעצור ולהפעיל מחדש את הסרטון עבור המכשיר ישירות מהפגישה.

1

כדי לעצור את הסרטון שלך במהלך הפגישה, לחץ עצור את הסרטוןכבה וידאו .

2

כדי להפעיל מחדש את הסרטון, לחץ התחל סרטוןהפעל וידאו .