1

פתח את האפליקציה 'פגישות ' לשולחן העבודה והיכנס.

2

בפינה השמאלית העליונה של אפליקציית שולחן העבודה Meetings , בחר את סמל הגדרות האפליקציה ולאחר מכן, מהרשימה הנפתחת, בחר העדפות.

3

עבור כל העדפה שהגדרת, בחר החל כדי לשמור את השינויים.

4

הצג מספרי טלפון שמורים ולחץ על ערוך כדי לשנות את מספרי הטלפון השמורים.

אתה מועבר לאתר Webex שבו באפשרותך לעדכן ולשמור את המספרים החדשים.

5

לחץ על נקה כדי למחוק את מספרי הטלפון האחרונים.

1

פתח את האפליקציה 'פגישות ' לשולחן העבודה והיכנס.

2

ב-Mac, בחר/י בתפריט ״פגישות Webex ״ > ״העדפות״ > מספרי טלפון

3

עבור כל העדפה שהגדרת, בחר החל כדי לשמור את השינויים.

4

הצג מספרי טלפון שמורים ולחץ על ערוך כדי לשנות את מספרי הטלפון השמורים.

אתה מועבר לאתר Webex שבו באפשרותך לעדכן ולשמור את המספרים החדשים.

5

לחץ על נקה כדי למחוק את מספרי הטלפון האחרונים.