1

Åpne møter-skrivebordsappen, og logg på.

2

Velg Appinnstillinger-ikonet øverst til høyre i møteappen, og velg deretter Innstillinger fra rullegardinlisten.

3

Velg Bruk for å lagre endringene for hver innstilling du angir.

4

Vis Lagrede telefonnumre, og klikk Rediger for å endre de lagrede telefonnumrene.

Du blir ført til Webex-området der du kan oppdatere og lagre de nye numrene.

5

Klikk Fjern for å slette de siste telefonnumrene.

1

Åpne møter-skrivebordsappen, og logg på.

2

På Mac velger du Webex Meetings-menyen > Innstillinger >telefonnumre

3

Velg Bruk for å lagre endringene for hver innstilling du angir.

4

Vis Lagrede telefonnumre, og klikk Rediger for å endre de lagrede telefonnumrene.

Du blir ført til Webex-området der du kan oppdatere og lagre de nye numrene.

5

Klikk Fjern for å slette de siste telefonnumrene.