1

Åpne skrivebordsappen for Meetings og logg på.

2

Øverst til høyre i Meetings-skrivebordsappen velger du Appinnstillinger-ikonet, og velg deretter fra rullegardinliste Innstillinger .

3

For hver preferanse du angir, velger du Bruk for å lagre endringene.

4

Vis Lagrede telefonnumre og klikk Rediger for å endre de lagrede telefonnumrene.

Du blir tatt til Webex-nettsted der du kan oppdatere og lagre de nye numrene.

5

Klikk på Fjern for å slette de nylige telefonnumrene.

1

Åpne skrivebordsappen for Meetings og logg på.

2

På Mac velger du Webex Meetings meny > Innstillinger > Telefonnumre

3

For hver preferanse du angir, velger du Bruk for å lagre endringene.

4

Vis Lagrede telefonnumre og klikk Rediger for å endre de lagrede telefonnumrene.

Du blir tatt til Webex-nettsted der du kan oppdatere og lagre de nye numrene.

5

Klikk på Fjern for å slette de nylige telefonnumrene.