1

Öppna skrivbordsappen Meetings och logga in.

2

I det övre högra hörnet av meetings-skrivbordsappen väljer du ikonen för appinställningar och väljer sedan Inställningar listruta appen .

3

För varje inställning du anger väljer du Tillämpa för att spara dina ändringar.

4

Visa sparade telefonnummer och klicka på Redigera för att ändra de sparade telefonnumren.

Du tas till Webex-webbplatsen där du kan uppdatera och spara de nya numren.

5

Klicka på Rensa om du vill ta bort de senaste telefonnumren.

1

Öppna skrivbordsappen Meetings och logga in.

2

På Mac väljer du Webex Meetings -> inställningar >telefonnummer

3

För varje inställning du anger väljer du Tillämpa för att spara dina ändringar.

4

Visa sparade telefonnummer och klicka på Redigera för att ändra de sparade telefonnumren.

Du tas till Webex-webbplatsen där du kan uppdatera och spara de nya numren.

5

Klicka på Rensa om du vill ta bort de senaste telefonnumren.