1

Öppna skrivbordsappen Meetings och logga in.

2

I det övre högra hörnet av skrivbordsappen Meetings väljer du appinställningarnaikonen och välj sedan Inställningar i listrutan.

3

För varje inställningar som du har ställt in väljer du Använd för att spara ändringarna.

4

Visa Sparade telefonnummer och klicka på Redigera för att ändra de sparade telefonnumren.

Du tas till Webex-webbplatsen där du kan uppdatera och spara de nya numren.

5

Klicka på Rensa för att ta bort de senaste telefonnumren.

1

Öppna skrivbordsappen Meetings och logga in.

2

På Mac väljer du Webex Meetings-menyn > Inställningar > Telefonnummer

3

För varje inställningar som du har ställt in väljer du Använd för att spara ändringarna.

4

Visa Sparade telefonnummer och klicka på Redigera för att ändra de sparade telefonnumren.

Du tas till Webex-webbplatsen där du kan uppdatera och spara de nya numren.

5

Klicka på Rensa för att ta bort de senaste telefonnumren.