1

כדי להפעיל הודעות כניסה או יציאה בישיבה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ב - Windows, עבור אל הצג סרגל תפריט > פגישה > הגדרות פגישה > הודעה.
  • ב - Mac, פגישות Webex > הגדרות פגישות > הודעות
2

בקטע 'הודעה ', תחת' קולות פעולה של משתתף ', סמן את תיבת הסימון שליד אחד מאלה:

  • הצטרף לפגישה
  • עזוב את הפגישה
  • הרם יד
3

בחר את צליל ההתראה הרצוי מהתפריט הנפתח ולאחר מכן סגור את החלון.


 

אף אחד אחר בפגישה לא ישמע את הקולות האלה, רק אתה.

אם אתה מעדיף לקבל הודעות על כל הפגישות שלך, היכנס לאתר Webex שלך ולאחר מכן עבור אל העדפות > אודיו ווידאו > צליל כניסה ויציאה. אם המארח מפעיל אותה, כל משתמשי ה - Call - in וה - Call Me שמצטרפים לפגישה ישמעו את הצפצוף.