1

Als u meldingen voor deelname aan een vergadering wilt in- of afsluiten, gaat u op een van de volgende stappen te werk:

  • Ga in Windows naar Menubalk weergeven > instellingen voor > Vergadering > Melding.
  • Op een Mac worden Webex Meetings > vergaderingsinstellingen > meldingen
2

In het gedeelte Melding onder Actiegeluiden voor deelnemers, vink dan het selectievakje naast een van de volgende opties aan:

  • Deelnemen aan vergadering
  • Vergadering verlaten
  • Hand opsteken
3

Selecteer het gewenste meldingsgeluid in de vervolgkeuzekeuzevenster en sluit het venster.


 

Niemand anders in de vergadering hoort deze geluiden, alleen u.

Als u liever meldingen hebt voor al uw vergaderingen, meld u dan aan bij uw Webex-site en ga vervolgens naar Voorkeuren > audio en video > toon voor deelnemen en verlaten.Als de host deze in schakelt, horen alle gebruikers van inroepen en Bel mij die deelnemen aan uw vergadering de pieptoon.