1

Hvis du vil aktivere inn- eller avslutningsvarsler i et møte, gjør du ett av følgende:

  • På Windows går du til Vis menylinje > møte - > møteinnstillinger > varsling.
  • På Mac, Webex-møter > møteinnstillinger > varsler
2

Merk av i avmerkingsboksen ved siden av ett av følgende under Deltakerhandlingslyderi Varsling-delen :

  • Delta på møtet
  • Forlat møte
  • Rekk opp hånden
3

Velg ønsket varslingslyd fra rullegardinmenyen, og lukk deretter vinduet.


 

Ingen andre i møtet vil høre disse lydene, bare du.

Hvis du foretrekker å ha varsler på for alle møtene dine, logger du på Webex-nettstedet ditt, og deretter går du til Innstillinger > lyd og video > inngangs- og utgangstone.Hvis verten slår den på, vil alle Call-in- og Call Me-brukere som blir med i møtet, høre pipelyden.