1

הקש על תמונת הפרופיל שלך ולאחר מכן בחר הגדרות > העברת הודעות.

2

כבה את הלחצן הדו-מצבי הצג תצוגות מקדימות של קישורים.

1

הקש על תמונת הפרופיל שלך ולאחר מכן בחר הגדרות > העברת הודעות.

2

בטל את הלחצן הדו-מצבי הצג תצוגות מקדימות של קישורים.