1

Trykk på profilbildet ditt, og velg Innstillinger > Meldinger.

2

Deaktiver veksleknappen Vis forhåndsvisninger av koblinger.

1

Trykk på profilbildet ditt, og velg Innstillinger > Meldinger.

2

Deaktiver veksleknappen Vis forhåndsvisninger av koblinger.