1

Trykk profilbildetditt , og velg deretter Innstillinger > Meldinger .

2

Deaktiver veksleknappen Vis forhåndsvisninger av kobling.

1

Trykk profilbildetditt , og velg deretter Innstillinger > Meldinger .

2

Deaktiver veksleknappen Vis forhåndsvisninger av koblinger.