1

Tryck på din profilbild och välj sedan Inställningar > Meddelanden.

2

Stäng av växlingsknappen för Visa länk .

1

Tryck på din profilbild och välj sedan Inställningar > Meddelanden.

2

Stäng av växlingen Visa länkförhandsgranskning.