1

Tryck på profilbildoch välj sedan Inställningar > Meddelanden .

2

Stäng av växlingen Visa länkförhandsgranskningar.

1

Tryck på profilbildoch välj sedan Inställningar > Meddelanden .

2

Stäng av växlingen för Visa länkförhandsgranskningar.