1

Naciśnij swoje zdjęcie profilowe, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > wiadomości .

2

Wyłącz przełącznik Pokaż podglądy łączy.

1

Naciśnij swoje zdjęcie profilowe, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > wiadomości .

2

Wyłącz przełącznik Pokaż podglądy linków.