1

Dotknij swojego zdjęcia profilowego, a następnie wybierz Ustawienia > Wiadomości.

2

Wyłącz przełącznik Pokaż podgląd łącza .

1

Dotknij swojego zdjęcia profilowego, a następnie wybierz Ustawienia > Wiadomości.

2

Wyłącz przełącznik Pokaż podgląd łącza .