Slido זמין ב-Webex Meetings וב-Webex Webinars. באפשרותך להשתמש Slido ב-Webex Meetings באתרים בגרסה 41.6 ואילך, וב-Webex Webinars באתרים בגרסה 41.9 ואילך. Slido סקרים ושאלות ותשובות בוובינרים זמינים עבור עד 10,000 משתתפים, בעוד שחידונים זמינים עבור עד 5,000 משתתפים.

1

במהלך פגישה או וובינר, עבור אל שאלות ותשובות בSlido, בחר שאלה בשאלות ותשובות של קהל, לחץ על , ולאחר מכן לחץ על השב.


 

אם אינך רוצה לענות לשאלה כרגע אבל ברצונך לשמור אותה מאוחר יותר, לחץ על ארכיון.

2

הקלד את התשובה שלך, בחר אם לשלוח את תשובתך מ-מנחה או השתמש בשמך ולאחר מכן לחץ על שלח.

3

לחץ ✓ מארק כפי שנענה כדי להעביר את השאלה לארכיון.

4

שחזר שאלה על-ידי מעבר ללשונית ארכיון ולחיצה על שחזורשחזר.

השאלות מופיעות מחדש בשאלות ותשובות של הקהל.