Slido jest dostępny w aplikacjach Webex Meetings i Webex Webinars. Możesz używać Slido w Webex Meetings w witrynach w wersji 41.6 i nowszych, a w Webex Webinars w witrynach w wersji 41.9 i nowszych. Slido Ankiety i pytania i odpowiedzi w webinariach są dostępne dla maksymalnie 10 000 uczestników, natomiast quizy są dostępne dla maksymalnie 5 000 uczestników.

1

Podczas spotkania lub webinarium przejdź do sekcji Pytania i odpowiedzi w Slido, wybierz pytanie w sekcji Pytania i odpowiedzi odbiorców, kliknij , a następnie kliknij przycisk Odpowiedz.


 

Jeśli nie chcesz teraz odpowiedzieć na pytanie, ale chcesz je zapisać później, kliknij opcję Archiwum.

2

Wpisz odpowiedź, wybierz, czy wysłać odpowiedź od moderatora, czy użyć swojego imienia i nazwiska, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

3

Kliknij ✓ Mark jako odpowiedź , aby przenieść pytanie do Archiwum.

4

Przywróć pytanie, przechodząc do karty Archiwum i klikając przycisk PrzywróćPrzywróć.

Pytania ponownie pojawiają się w pytaniach i odpowiedziach odbiorców.