Odgovaranje na anketu, arhiviranje ili vraćanje ankete

Slido je dostupan na Webex sastancima. Slido možete koristiti u planovima za do 10.000 korisnika webex Webinarsna verzijama 41.9 i kasnijim lokacijama. Klizne ankete dostupne su za do 10.000 prisutnih, dok su kvizovi dostupni za do 5.000 korisnika.

Pre nego što počneš

Uverite se da ste uključili Q&A funkciju u Slidu.

1

Tokom sastanka ili vebinaraidite na Q&A karticu u slidu, izaberite pitanje uživo , a zatim kliknite na dugme Odgovori Odgovori.


 

Ako trenutno ne želite da odgovorite na pitanje, ali želite da ga sačuvate za kasnije, kliknite na dugme "Arhiviraj " Arhiva.

2

Otkucajte odgovor, odaberite da li želite da pošaljete odgovor moderatora ili da koristite svoje ime, a zatim kliknite na dugme Pošalji .Pošalji


 

Moderatora možete promeniti u drugi pseudonim. Kliknite pored moderatora da biste ga promenili.

3

Kliknite na dugme Označi kao odgovor da Označi kao odgovor biste premestili pitanje na karticu "Arhiva ".

4

Vratite pitanje u prethodno stanje tako što ćete izabrati stavku "Arhiva " i izabrati stavku "Vrati u prethodno stanje" Vrati.

Pitanja koja su se uživo ponovo pojavila na kartici " Uživo". Pitanja koja se ponovo pregledaju ponovo se pojavila na kartici "Redigovanje ".