ערכת אביזר USB-C של Cisco אוזניות מכילה את האבזרים הבאים:

  • usb-A למתאם usb-C-מחבר את מתאם ה-usb HD של Cisco אוזניות למכשירים עם יציאת usb-c.

    מתאם USB-A למתאם USB-C

  • כבל USB-C-מחבר את האוזניות האלחוטיות של Cisco ליציאת USB-C כלשהי.

    כבל USB-C

להזמנת מידע ראה https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/headset-700-series/series.html.

1

חבר את מתאם ה-USB-A ל-USB-C ליציאת USB-C במכשיר.

2

חבר את מתאם ה-usb HD של Cisco אוזניות למתאם usb-C.

מתאם usb HD ומתאם usb-C

1

חבר קצה אחד של כבל USB-C ליציאת USB-C בספל האוזן השמאלית.

2

חבר את הקצה השני של כבל USB-C ליציאת USB-C במכשיר.

איור 1. כבל USB-C ו-Cisco אוזניות 730
כבל USB-C ו-Cisco אוזניות 730