1

Pripojte adaptér USB-A na USB-C do portu USB-C na zariadení.

2

Pripojte USB HD adaptér náhlavnej súpravy Cisco k adaptéru USB-C.

Adaptér USB HD a adaptér USB-C

1

Pripojte jeden koniec kábla USB-C k portu USB-C na ľavom náušníku.

2

Druhý koniec kábla USB-C pripojte k portu USB-C na zariadení.

USB-C cable and the Cisco Headset 730
Kábel USB-C a náhlavná súprava Cisco Headset 730