1

Koble USB-A til USB-C-adapteren til USB-C-porten på enheten.

2

Koble Cisco Headset USB HD-adapteren til USB-C-adapteren.

USB-HD-adapter og USB-C-adapter

1

Koble den ene enden av USB-C-kabelen til USB-C-porten på venstre øreklokke.

2

Koble den andre enden av USB-C-kabelen til USB-C-porten på enheten.

USB-C cable and the Cisco Headset 730
USB-C-kabel og Cisco Headset 730