מעקב אחר תשומת הלב של המשתתפים

במהלך האירוע, תוכל לדעת בקלות אם המשתתפים כבר לא מתמקדים במצגת שלך. מחוון תשומת הלב מראה אם משתתף מזער את חלון האירוע או הציג חלון אחר מעל חלון האירוע.

לאחר שאירוע מסתיים, באפשרותך ליצור דוחות כדי לקבל נתונים על מידת תשומת הלב האישית. כל דוח מכיל את הפרטים הבאים לכל משתתף:

  • היחס בין תשומת הלב לנוכחות: מידת תשומת הלב מבוססת על משך הזמן שבו השתתף היה באירוע.

  • היחס בין תשומת הלב למשך הזמן: מידת תשומת הלב מבוססת על משך האירוע.

מחוון תשומת הלב אינו זמין כאשר המארח וחברי הפאנל נמצאים במפגש אימון.

הפעלה או כיבוי של מעקב אחר תשומת הלב

אם אפשרות המעקב אחר תשומת לב אינה זמינה, פנה אל מנהל האתר.

1

ב-Windows עבור אל אירועים > אפשרויותולאחר מכן, בלשונית 'תקשורת', בחר מעקב אחר תשומת לב.

2

ב-Mac, עבור אל Webex Events > העדפות > כלים, ולאחר מכן בחר מעקב אחר תשומת לב.

הענקת הרשאת מעקב אחר תשומת הלב

כברירת מחדל, לחברי פאנל יש גישה למחוון המעקב אחר תשומת הלב. מארחים יכולים להפעיל או לבטל הרשאה זו בכל עת.

1

עבור לתפריט 'משתתף' ובחר הקצאת הרשאות ל > חברי פאנל.

ב-Mac, בחר בלשונית תקשורת.

2

סמן או בטל את סימון האפשרות מעקב אחר תשומת לב.

חיפוש מזהה אירוע של Cisco Webex

מזהה האירוע צריך להיות מוכן בהישג יד כדי ליצור דוח תשומת לב של משתתף.

1

היכנס לאתר Webex שלך, בחר את שמך בפינה השמאלית העליונה של אתר Webex ולאחר מכן בחר הדוחות שלי.

2

בחר דוח נוכחות מתחת לכותרת Webex Events (קלאסי)

3

ברשימה הנפתחת 'חפש לפי': , בחר שם אירוע, הזן את שם האירוע ולחץ על הצג דוח.

פעולה זו יוצרת דוח רשימת נוכחות, שמכיל את מזהה האירוע.
4

במקטע היסטוריית הורדת דוחות, לחץ על הקישור של קובץ ה-‎.csv כדי להוריד את דוח רשימת הנוכחות. בגיליון האלקטרוני שיצרת, תמצא את מזהה האירוע בעמודה c.

הורדת דוח תשומת לב של משתתף Cisco Webex Events (קלאסי)

1

היכנס לאתר Webex שלך, בחר את שמך בפינה השמאלית העליונה של אתר Webex ולאחר מכן בחר הדוחות שלי .

2

הזן את מזהה האירוע ולחץ על ייצוא דוח פרטים .