Spåra mötesdeltagares uppmärksamhet

Under händelsen kan du enkelt se om en deltagare inte längre är uppmärksam på din presentation. Uppmärksamhetsindikatorn visar om en deltagare har minimerat händelsefönstret eller lagt ett annat fönster framför händelsefönstret.

Efter att händelsen har avslutats kan du generera rapporter för att erhålla data om enskilda personers uppmärksamhet. En rapport innehåller denna information för alla deltagare:

  • Förhållande mellan uppmärksamhet och närvaro: Uppmärksamhet baserad på hur länge deltagaren deltog i händelsen.

  • Förhållande mellan uppmärksamhet och varaktighet: Uppmärksamhet baserad på händelsens totala varaktighet.

Uppmärksamhetsindikatorn är otillgänglig när värden och deltagarna är i en övningssession.

Sätt på och stäng av uppmärksamhetsspårning

Kontakta din webbplatsadministratör om alternativet för uppmärksamhetsspårning inte är tillgängligt.

1

I Windows går du till > Alternativ och väljer sedan Spåra uppmärksamhet på kommunikationsfliken.

2

På En Mac går du Webex Events > inställningar > verktyg och väljer sedan Uppmärksamhetsspårning.

Bevilja privilegium att spåra deltagares uppmärksamhet

Som standard har diskussionsdeltagarna åtkomst till indikatorn för uppmärksamhetsspårning. Värden kan sätta på eller stänga av denna behörighet när som helst.

1

Gå till menyn Mötesdeltagare och välj Tilldela privilegier till >paneldeltagare.

På en Mac väljer du fliken Kommunikation.

2

Markera eller avmarkera Spåra uppmärksamhet.

Hitta ett Cisco Webex Event-ID

För att kunna skapa en rapport om deltagarnas uppmärksamhet måste du ha händelse-ID:t redo.

1

Logga in på din Webex-webbplats, välj ditt namn längst upp till höger på din Webex-webbplats och välj Mina rapporter .

2

Välj Deltagarrapport som finns under Webex Events (klassisk) rubrik.

3

I rullgardinsmenyn Sök efter: väljer du Händelsenamn, anger namnet på händelsen och klickar på Visa rapport.

Då genereras en rapport med en deltagarlista, där händelse-ID:t ingår.
4

I avsnittet Lista hämtningshistorik för rapporter hämtar du rapporten med deltagarlistan genom att klicka på länken till .csv-filen. Du hittar händelse-ID:t i kolumn C i det kalkylblad som du har skapat.

Hämta en Cisco Webex Events (klassisk) rapport om deltagarnas uppmärksamhet

1

Logga in på din Webex-webbplats, välj ditt namn längst upp till höger på din Webex-webbplats och välj Mina rapporter .

2

Ange händelse-ID och klicka på Exportera detaljrapport .