Spore deltakernes oppmerksomhet

I løpet av en hendelse kan du enkelt se om deltakerne ikke lenger følger med på presentasjonen. Oppmerksomhetsindikatoren viser om en deltaker har minimert hendelsesvinduet eller har et annet vindu foran hendelsesvinduet.

Når en hendelse er avsluttet, kan du generere rapporter for å hente data om enkeltpersoners oppmerksomhet. En rapport inneholder følgende informasjon for hver deltaker:

  • Oppmerksomhet-til-oppmøte-forhold: Oppmerksomhet basert på hvor lenge deltakeren var i hendelsen.

  • Oppmerksomhet-til-varighet-forhold: Oppmerksomhet basert på hendelsens varighet.

Oppmerksomhetsindikatoren er ikke tilgjengelig når verten og paneldeltakerne er i en øvingsøkt.

Slå oppmerksomhetssporing av eller på

Hvis alternativet for oppmerksomhetssporing ikke er tilgjengelig, kontakter du nettstedsadministratoren.

1

I Windows går du til Hendelser > Alternativer, og deretter velger du Oppmerksomhetssporing fra kommunikasjonsfanen.

2

På Mac går du til Webex Events > Innstillinger > Verktøy og velger Oppmerksomhetssporing.

Gi rett til sporing av oppmerksomhet

Som standard har paneldeltakere tilgang til indikatoren for oppmerksomhetssporing. Verter kan når som helst aktivere eller deaktivere denne rettigheten.

1

Gå til Deltaker-menyen, og velg Tilordne rettigheter til > Paneldeltakere.

På Mac velger du Kommunikasjon-fanen.

2

Merk av for eller fjern merkingen for Oppmerksomhetssporing.

Finne en Cisco Webex-hendelses-ID

Du må ha hendelses-ID-en klar for å generere en rapport om deltakernes oppmerksomhet.

1

Logg på Webex-nettstedet, velg navnet ditt øverst til høyre på Webex-nettstedet og velg Mine rapporter.

2

Velg Deltakelsesrapport under overskriften Webex Events (klassisk).

3

I rullegardinmenyen Søk etter: velger du Hendelsesnavn, skriver inn hendelsesnavnet og klikker på Vis rapport.

Dette genererer en deltakelseslisterapport som inneholder hendelses-ID-en.
4

I List opp nedlastningshistorikk for rapporter-delen klikker du på koblingen .csv-fil for å laste ned deltakelseslisterapporten. I regnearket du genererte, finner du hendelses-ID-en i kolonne C.

Laste ned en rapport om deltakernes oppmerksomhet fra Cisco Webex Events (klassisk)

1

Logg på Webex-nettstedet, velg navnet ditt øverst til høyre på Webex-nettstedet, og velg Mine rapporter .

2

Angi hendelses-ID-en og klikk på Eksporter detaljrapport .