כאשר הזרמה בשידור חי מופעלת, היא מופעלת הן בפגישות Webex והן באירועי Webex.

אפשר סטרימינג לפייסבוק בשידור חי באתר Webex שלך

כל ספק סטרימינג שאתה מפעיל בניהול אתרים זמין למשתמשים להזרים אליו. לפני שהמשתמשים שלך יוכלו להזרים לפייסבוק לייב, עליך להפעיל את ההגדרה של Facebook Live ואת הגדרת ההזרמה בשידור חי עבור כל משתמש.

1

היכנס לניהול אתר Webex . בסרגל הניווט הימני, עבור אל > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות>.

2

גלול אל המקטע שירותי סטרימינג בשידור חי ובחר פייסבוק בשידור חי.

3

גלול לתחתית הדף ובחר עדכן.

אפשר סטרימינג בשידור חי עבור משתמשים בודדים

1

היכנס לניהול אתר Webex . בסרגל הניווט הימני, עבור אל ניהול משתמשים > ערוך משתמש ובחר חשבון משתמש לעדכון.

2

במקטע הרשאות עבור משתמש זה, סמן את תיבת הסימון הפוך את הזרמה בשידור חי לזמין.

3

גלול לתחתית הדף ובחר עדכן.

אפשר סטרימינג לפייסבוק בשידור חי באתר Webex שלך

כל ספק סטרימינג שאתה מפעיל ב-Control Hub זמין למשתמשים להזרים אליו. לפני שהמשתמשים שלך יוכלו להזרים לפייסבוק לייב, עליך להפעיל את ההגדרה של Facebook Live ואת הגדרת ההזרמה בשידור חי עבור כל משתמש.

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל שירותיםותחת פגישה, בחר אתרים.

2

בחר את אתר Webex שעבורו ניתן לשנות את ההגדרות ובחר קביעת תצורה > הגדרות נפוצות > אפשרויותאתר.

3

גלול אל המקטע שירותי סטרימינג בשידור חי ובחר פייסבוק בשידור חי.

4

גלול לתחתית הדף ובחר עדכן.

אפשר סטרימינג בשידור חי עבור משתמשים בודדים

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל משתמשים ובחר חשבון משתמש לעדכון ולאחר מכן בחר פגישה.

2

בחר/י את אתר הפגישה לעדכון ולאחר מכן לחץ/י על ״הגדרות משתמש מתקדמות״ ו״קודי מעקב״.

3

במקטע הגדרות משתמש עבור משתמש זה, סמן את תיבת הסימון הפוך את הזרמה בשידור חי לזמין.

4

גלול לתחתית הדף ובחר עדכן.