Kada je omogućeno strimovanje uživo, on se omogućava i u Webex Meetings i Webex Events.

Omogućite strimovanje u aplikaciji Facebook Live na Webex lokaciji

Bilo koji pružalac usluge strimovanja kog omogućite u administracija lokacije je dostupan korisnicima za strimovanje. Da biste korisnici mogli da strimujete na Facebook Live, morate da omogućite Facebook live podešavanje i podešavanje strimovanja uživo za svakog korisnika.
1

Prijavite se u administraciju sajta Webex. Na levoj tabli kliknite na Konfiguracija > Zajedničke postavke sajta > Opcije.

2

Pomerite se do odeljka Usluge strimovanja uživo i izaberite Facebook Live.

3

Pomerite se do dna stranice i kliknite na dugme Ažuriraj.

Omogući strimovanje uživo za pojedinačne korisnike

1

Prijavite se u administraciju sajta Webex. Na levoj traci za navigaciju idite na dugme menadžment korisnika > Uredi korisnika i izaberite korisnički nalog za ažuriranje.

2

U odeljku Privilegije za tog korisnika proverite opciju Omogući strimovanje uživo polje za potvrdu.

3

Pomerite se do dna stranice i kliknite na dugme Ažuriraj.

Omogućite strimovanje u aplikaciji Facebook Live na Webex lokaciji

Bilo koji pružalac usluge strimovanja kog omogućite u kontrolnom čvorištu je dostupan korisnicima za strimovanje. Da biste korisnici mogli da strimujete na Facebook Live, morate da omogućite Facebook live podešavanje i podešavanje strimovanja uživo za svakog korisnika.
1

Iz prikaza klijenta u prozoru Izaberite stavku Usluge > sastanka.https://admin.webex.com

2

Na kartici Lokacije izaberite stavku Webex sajt, a zatim izaberite stavku Postavke.

3

Iz menija izaberite opciju "Uobičajene > lokacije".

4

Pomerite se do odeljka Live Streaming i uključite preklopnik Facebook uživo.

5

Kliknite na Sačuvaj.

Omogući strimovanje uživo za pojedinačne korisnike

1

Iz prikaza klijenta u aplikaciji Izaberite stavku Upravljanje > uređajima:https://admin.webex.com

2

Izaberite opciju korisnički nalog ažurirate, a zatim izaberite stavku Sastanci.

3

U okviru Postavke se primenjuju na padajuće nadole, izaberite opciju lokacija sastanka ažurirajte, a zatim kliknite na " Napredna podešavanja".

4

U odeljku Podešavanja korisnika za tog korisnika označite "Omogući strimovanje uživo/ NDI".

5

Pomerite se do dna stranice i kliknite na dugme Ažuriraj.