Kiedy przesyłanie strumieniowe na żywo jest włączone, jest ono aktywne zarówno w usłudze Webex Meetings, jak i w usłudze Webex Events.

Włączanie przesyłania strumieniowego do aplikacji Facebook Live w witrynie Webex

Każdy dostawca usług przesyłania strumieniowego włączony w usłudze Administrowanie witryną jest dostępny dla użytkowników. Zanim użytkownicy będą mogli przesyłać strumieniowo do usługi Facebook Live, należy każdemu użytkownikowi włączyć tę usługę oraz funkcję przesyłania strumieniowego na żywo.
1

Zaloguj się w usłudze Administrowanie witryną programu Webex. W lewym panelu kliknij Konfiguracja > Typowe ustawienia witryny > Opcje.

2

Przewiń do sekcji Usługi przesyłania strumieniowego na żywo i wybierz pozycję Facebook Live.

3

Przewiń do dołu strony i kliknij przycisk Aktualizuj.

Włączanie przesyłania strumieniowego na żywo dla pojedynczych użytkowników

1

Zaloguj się w usłudze Administrowanie witryną programu Webex. Na lewym pasku nawigacyjnym przejdź do Zarządzanie użytkownikami > Edytuj użytkownika i wybierz konto użytkownika do zaktualizowania.

2

W sekcji Uprawnienia dotyczącej tego użytkownika zaznacz pole wyboru Włącz przesyłanie strumieniowe na żywo.

3

Przewiń do dołu strony i kliknij przycisk Aktualizuj.

Włączanie przesyłania strumieniowego do aplikacji Facebook Live w witrynie Webex

Każdy dostawca usług przesyłania strumieniowego włączony w portalu Control Hub jest dostępny dla użytkowników. Zanim użytkownicy będą mogli przesyłać strumieniowo do usługi Facebook Live, należy każdemu użytkownikowi włączyć tę usługę oraz funkcję przesyłania strumieniowego na żywo.
1

Z widoku klienta w , przejdź do Usługi > Spotkanie .https://admin.webex.com

2

W dniu Witryny wybierz witrynę Webex , a następnie kliknij Ustawienia .

3

Z menu wybierz Ustawienia wspólne > Opcje witryny .

4

Przewiń do Przesyłanie strumieniowe na żywo sekcja i przełącznik Facebook na żywo włączone.

5

Kliknij opcję Zapisz.

Włączanie przesyłania strumieniowego na żywo dla pojedynczych użytkowników

1

Z widoku klienta w , przejdź do Zarządzanie > Urządzenia :https://admin.webex.com

2

Wybierz konto użytkownika do aktualizacji, a następnie wybierz Spotkania .

3

Od Ustawienia dotyczą wybierz witrynę spotkania do zaktualizowania, a następnie kliknij Ustawienia zaawansowane .

4

W sekcji Ustawienia użytkownika dotyczącej tego użytkownika zaznacz pole wyboru Włącz przesyłanie strumieniowe na żywo.

5

Przewiń do dołu strony i kliknij przycisk Aktualizuj.