När liveströmning är aktiverad är den aktiverad i både Webex Meetings och Webex Events.

Aktivera strömning till Facebook Live på din Webex-webbplats

Alla strömningsleverantörer som du aktiverar i Webbplatsadministration är tillgängliga för användare att strömma till. Innan dina användare kan strömma till Facebook Live måste du aktivera Facebook Live-inställningen och liveströmningsinställningen för varje användare.
1

Logga in i Webex webbplatsadministration. På den vänstra navigeringsraden väljer du Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.

2

Bläddra till Liveströmningstjänster och välj Facebook live .

3

Bläddra ned till slutet av sidan och välj Uppdatera.

Aktivera liveströmning för enskilda användare

1

Logga in i Webex webbplatsadministration. Gå till i det vänstra navigeringsrad användarhantering > Redigera användare och välj ett användarkonto att uppdatera.

2

Markera kryssrutan Aktivera Facebook Live-integrering i avsnittet Privilegier för den användaren.

3

Bläddra ned till slutet av sidan och välj Uppdatera.

Aktivera strömning till Facebook Live på din Webex-webbplats

Alla strömningsleverantörer som du aktiverar i Control Hub är tillgängliga för användare att strömma till. Innan dina användare kan strömma till Facebook Live måste du aktivera Facebook Live-inställningen och liveströmningsinställningen för varje användare.
1

Från kundvyn in , gå till Tjänster > Möte .https://admin.webex.com

2

Webbplatser väljer du en Webex-plats och klickar sedan på Inställningar .

3

Från menyn väljer du Allmänna inställningar > Webbplatsalternativ .

4

Bläddra till Liveströmning avsnitt och växla Facebook live på.

5

Klicka på Spara.

Aktivera liveströmning för enskilda användare

1

Från kundvyn in , gå till Hantering > Enheter :https://admin.webex.com

2

Välj ett användarkonto att uppdatera och välj sedan Möten .

3

Från Inställningarna gäller för väljer du den mötesplats som ska uppdateras och klickar sedan på Avancerade inställningar .

4

I Användarinställningar för den användaren, kontrollera Aktivera liveströmning/NDI .

5

Bläddra ned till slutet av sidan och välj Uppdatera.