1

עבור אל פגישות ובחר את הפגישה ברשימת הפגישות.

2

עבור אל אנשים רשימה.

ה אנשים רשימה מציגה את כל מי שהוזמן. תחת השם של כל אדם, אתה יכול לראות אם אותו אדם קיבל, דחה או לא הגיב להזמנה לפגישה.