1

Ísť do Stretnutia a vyberte stretnutie v zozname stretnutí.

2

Choďte na Ľudia zoznam.

The Ľudia zoznam zobrazuje všetkých pozvaných. Pod menom každej osoby môžete vidieť, či daná osoba prijala, odmietla alebo nereagovala na pozvánku na schôdzu.