1

Отидете на Срещи и изберете срещата в списъка със срещи.

2

Отидете до хора списък.

В хора списъкът показва всички, които са поканени. Под името на всеки човек можете да видите дали този човек е приел, отказал или не е отговорил на поканата за среща.