1

Отидете на Събрания и изберете събранието в списъка със събрания.

2

Отидете в списъка "Хора".

Списъкът "Хора" показва всички, които са поканени. Под името на всяко лице можете да видите дали това лице е приела, отказала или не е отговорила на поканата за събрание.