1

Przejdź do pozycji Spotkania i wybierz spotkanie na liście spotkań.

2

Przejdź do listy Osoby.

Na liście Osoby są wyświetlane wszystkie zaproszone osoby. Pod imieniem i nazwiskiem każdej osoby możesz sprawdzić, czy ta osoba zaakceptowała, odrzuciła zaproszenie na spotkanie lub nie odpowiedziała na nie.