Ovaj se članak odnosi na Webex sastanke i Webex događaje (klasične) na verzijama 41.3 i starijim web-mjestima. Informacije o prilagodbi prikaza, prilagodbi pozornice i sinkronizaciji pozornice za sve u web-sastancima i događajima web-exa (novima) na verzijama 41.4 i novijim web-mjestima potražite u članku Rasporedi videozapisa na sastancima web-mjesta i događajima web-exa (novo).

Da biste saznali koju verziju web-sastanaka koristite, pročitajte članak Pronalaženje broja verzije cisco webex sastanaka.

Odaberite sudionika na kojeg želite zaključati fokus videozapisa iz kontrole sastanka pri vrhu zaslona. Fokus videozapisa glavnog videozapisa možete zaključati na sebe, određenog sudionika ili aktivnog govornika. Ako ste domaćin, možete odrediti čiji videozapis vi i vaši sudionici vidite.


Korisnici koji se pridružuju s videouređaja i dalje će vidjeti aktivni zvučnik.

Svaki sudionik može odabrati tko će se pojaviti u videozapisima s minijaturama. Kada zaključate minijaturu videozapisa u fokusu, to utječe samo na vaš prikaz.


Videozapisi s minijaturama ne mogu se zaključati za sve u određenom rasporedu od strane domaćina. Svaki sudionik može zaključati svoje videozapise s minijaturama u željenom prikazu.

1

Dok ste u prikazu pozornice ili prikazu fokusa, odaberite Zaključaj ovaj videozapis na određenom sudioniku pri vrhu zaslona.

Ako je domaćin već zaključao videozapis na sudioniku, ne možete odabrati . Umjesto toga, pokraj imena osobe na kojoj je videozapis zaključan pojavljuje se ikona zaključavanja:

2

Ako sudjelujete, idite na treći korak. Ako ste domaćin, odaberite jedno od sljedećeg:

  • Odaberite Ja da biste glavni videozapis zaključali samo na određenom sudioniku.
  • Odaberite Svi da biste glavni videozapis zaključali na određenom sudioniku za sve sudionike sastanka.
3

Odaberite sudionika na kojem želite zaključati videozapis. Odaberite jedno od sljedećeg:

  • Ako znate ime sudionika kojeg tražite, upišite ga u tekstni okvir Traženje imena.
  • Ako ne znate ime sudionika kojeg tražite, pomičite se kroz popis Sudionika.
4

Prozor možete otključati klikom na Otključaj fokus videozapisa da biste vratili fokus na aktivni zvučnik ili kliknite "..." da biste zaključali prozor drugom sudioniku.