1

Prijavite se na web- mjesto.

2

Odaberite Kalendar > Dovršeno .

3

Izaberite sastanak ili webinar.


 

Ako ne možete pronaći željeni sastanak ili webinar, možete filtrirati prema vrsti i datumu.

4

Učinite jedno od sljedećeg:

 • Izvješće o sudjelovanju– odaberite Sudjelovanje i klikniteIzvezi izvješće o posjećenosti.

  Izvješće se preuzima kao CSV datoteka. U izvješću o sudjelovanju navedeni su detalji kao što su ime i trajanje sastanka ili webinara, ime sudionika i podaci za kontakt, način na koji se sudionik pridružio te u koje se vrijeme sudionik pridružio i napustio sastanak ili webinar.


   

  Webinar u izvješćima prikaza web-prijenosa sadrži samo informacije o panelistima.

 • Izvješće oregistraciji – odaberite Registracija i kliknite Izvezi izvješće o registraciji.

  Izvješće se preuzima kao CSV datoteka. U ovom se izvješću navode pojedinosti kao što su ime podnositelja registracije, adresa e-pošte, status odobrenja registracije te datum i vrijeme registracije.

  Izvješća o registraciji mogu se generirati i izvoziti samo za webinare koje ste hostirali na svojoj web-lokaciji.

Ako sa sudionicima dijelite sadržaj nakon sastanka ili webinara, sudionici imaju pristup tim izvješćima.