Ako koristite aplikaciju Webex za web, nećete moći uređivati poruke, ali možete vidjeti kada su poruke uređene.

Možete uređivati poruke s privitcima, osim poruka koje imaju privitke audio datoteka.

Zadržite pokazivač iznad svoje poruke i kliknite Uredi poruku . Zatim izvršite promjene i kliknite Ažuriraj .

Nakon što ažurirate poruku, vidjet ćete (Uređeno) pored njega u prostoru. Poruku možete urediti samo 10 puta.


 

Možete koristiti prečac pomak + strelica gore za uređivanje zadnje poruke koju ste poslali u razmaku.

Dugo pritisnite svoju poruku i dodirnite Uredi , izvršite promjene i zatim dodirnite poslati.


 

Vidjet ćete bilješku pored poruke u prostoru koja označava da je uređena.

Zadržite pokazivač iznad svoje poruke i kliknite Uredi poruku . Zatim izvršite promjene i kliknite Ažuriraj .

Nakon što ažurirate poruku, vidjet ćete Uređeno pored njega u prostoru. Poruku možete urediti samo 10 puta.


 

Ne možete uređivati poruke koje imaju privitke, snimke zaslona ili GIF-ove.