Jeśli korzystasz z aplikacji Webex App for Web, nie będziesz mieć możliwości edytowania wiadomości, ale możesz zobaczyć, kiedy wiadomości zostały edytowane.

Możesz edytować wiadomości z załącznikami, z wyjątkiem wiadomości z załącznikami w postaci plików audio.

Najedź kursorem na wiadomość i kliknij Edytuj wiadomość . Następnie wprowadź zmiany i kliknij Zaktualizuj .

Po zaktualizowaniu wiadomości zobaczysz: (Edytowane) obok niego w obszarze. Wiadomość można edytować tylko 10 razy.


 

Możesz użyć skrótu klawiszowego Shift + strzałka w górę, aby edytować ostatnią wiadomość wysłaną w obszarze.

Naciśnij i przytrzymaj wiadomość, a następnie dotknij Edytuj , wprowadź zmiany, a następnie dotknij wysłać.


 

W obszarze obok wiadomości zostanie wyświetlona notatka informująca, że wiadomość była edytowana.

Najedź kursorem na wiadomość i kliknij Edytuj wiadomość . Następnie wprowadź zmiany i kliknij Zaktualizuj .

Po zaktualizowaniu wiadomości zobaczysz: Edytowano obok niego w obszarze. Wiadomość można edytować tylko 10 razy.


 

Nie można edytować wiadomości z załącznikami, zrzutami ekranu lub GIF-ami.