Ako koristite aplikaciju Webex veb, nećete moći da uređujete poruke, ali možete da vidite kada se poruke uređuju.

Možete da uređujete poruke sa prilozima, osim poruka koje imaju priloge audio datoteka.

Pređite pokazivačem preko poruke i kliknite na "Uredi poruku". Zatim napravite promene i kliknite na "Ažuriraj ".

Nakon što ažurirate poruku, videćete (uređeno ) pored poruke u prostoru. Poruku možete da uredite samo 10 puta.


 

Možete da koristite prečicu shift + strelicu nagore za uređivanje poslednje poruke koju ste poslali u prostoru.

Dugo pritisnite poruku i dodirnite Uredi, napravite promene, a zatim dodirnite da biste poslali.


 

Videćete namenu pored poruke u prostoru da biste naznačili da je uređena.

Pređite pokazivačem preko poruke i kliknite na "Uredi poruku". Zatim napravite promene i kliknite na "Ažuriraj ".

Nakon što ažurirate poruku, videćete uređeno pored poruke u prostoru. Poruku možete da uredite samo 10 puta.


 

Ne možete da uređujete poruke koje imaju priloge, snimke ekrana ili GIF-ove.