Hvis du bruker Webex-appen for nett, vil du ikke kunne redigere meldinger, men du kan se når meldinger har blitt redigert.

Du kan redigere meldinger med vedlegg, bortsett fra meldinger som har lydfilvedlegg.

Hold pekeren over meldingen, og klikk på Rediger melding. Deretter gjør du endringene og klikker på Oppdater.

Når du har oppdatert meldingen, vises (Redigert) ved siden av den i området. Du kan bare redigere en melding 10 ganger.


 

Du kan bruke snarveien Skift + pil opp for å redigere den siste meldingen du sendte i et område.

Hold inne på meldingen, trykk på Rediger, gjør endringene og trykk deretter på for å sende.


 

Du ser et notat ved siden av meldingen i området for å vise at den har blitt redigert.

Hold pekeren over meldingen, og klikk på Rediger melding. Deretter gjør du endringene og klikker på Oppdater.

Når du har oppdatert meldingen, vises Redigert ved siden av den i området. Du kan bare redigere en melding 10 ganger.


 

Du kan ikke redigere meldinger som har vedlegg, skjermbilder eller GIF-filer.