Kako poslati poruku chata?

Tijekom sastanka ili događaja izlagač može odrediti ovlasti za čavrljanje za sudionike. Te ovlasti određuju kome sudionici mogu slati poruke chata.Kako poslati poruku chata?

Kako poslati poruku chata domaćinu, izlagaču ili sudioniku?

Kako omogućiti ploču za čavrljanje u sastanku?


Otopina:

Tijekom sastanka ili događaja izlagač može odrediti ovlasti za čavrljanje za sudionike. Te ovlasti određuju koji sudionici mogu slati poruke chata.

Napomena: Obratite se glavnom domaćinu ako je značajka chata onemogućena unutar sastanka i događaja.

Da biste poslali poruku chata:

  1. Otvorite ploču Chat s veze u donjem desnom dijelu prozora sastanka:
Slika dodana korisniku
  1. Na padajućem popisu Pošalji u ili Prima odaberite primatelja poruke.
  2. U tekstni okvir čavrljanja unesite poruku, a zatim na tipkovnici pritisnite Enter.

Domaćini

Da biste omogućili ikonu Čavrljanja:
  1. Kliknite padajući izbornik Sastanak ili Događaj, a zatim odaberite Mogućnosti:
Slika dodana korisnikuSlika dodana korisniku
  1. Na kartici Općenito potvrdite okvir Za čavrljanje, a zatim kliknite U redu.


Napomena: Ako se uključite u sastanak ili događaj dok ste u tijeku, vidjet ćete poruke chata sudionika koji su se pridružili nakon vas.

Je li taj članak bio koristan?