Jak wysłać wiadomość na czacie?

Podczas spotkania lub wydarzenia prezenter może określić uprawnienia do czatu dla uczestników. Te uprawnienia określają, do kogo uczestnicy mogą wysyłać wiadomości czatu.

Jak wysłać wiadomość na czacie?

Jak wysłać wiadomość na czacie do gospodarza, prezentera lub uczestnika?

Jak włączyć panel czatu na spotkaniu?


Rozwiązanie:

Podczas spotkania lub wydarzenia prezenter może określić uprawnienia do czatu dla uczestników. Te uprawnienia określają, którzy uczestnicy mogą wysyłać wiadomości czatu.

Uwaga: Skontaktuj się z gospodarzem, jeśli funkcja czatu jest wyłączona podczas spotkania i wydarzeń.

Aby wysłać wiadomość na czacie:

  1. Otwórz panel Czat z linku w prawym dolnym rogu okna spotkania:
Obraz dodany przez użytkownika
  1. Z listy rozwijanej Wyślij do lub Do wybierz adresata wiadomości.
  2. Wpisz wiadomość w polu tekstowym czatu, a następnie naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.

Gospodarze

Aby włączyć ikonę Czat:
  1. Kliknij menu rozwijane Spotkanie lub Wydarzenie, a następnie wybierz Opcje:
Obraz dodany przez użytkownikaObraz dodany przez użytkownika
  1. Na karcie Ogólne zaznacz pole wyboru Czat , a następnie kliknij przycisk OK .


Uwaga: Jeśli dołączysz do spotkania lub wydarzenia w toku, zobaczysz wiadomości czatu od uczestników, którzy dołączyli po Tobie.

Czy ten artykuł był pomocny?