Kako da pošaljem poruku ćaskanja?

Izlagač na sastanku ili događaju može da definiše privilegije ćaskanja za učesnike, navodeći ko ima ovlašćenje da šalje poruke ćaskanja. Ovaj vodič će vam pružiti uputstva o funkcionalnosti funkcije ćaskanja i korišćenju usluge tokom sastanka ili događaja.


ODGOVOR

Da biste poslali poruka u ćaskanju:

  1. Otvorite tablu "Ćaskanje":
image.png
  1. U polje " Padajuća lista" izaberite primaoca poruke.
  2. Pritisnite Enter.

Organizatori Da

biste omogućili ikonu ćaskanja:
  1. Kliknite na sastanak ili na dugme padajući meni:
image.png
  1. Izaberite opcije....
  2. Izaberite " Ćaskanje".
  3. Kliknite na U redu.
Ako se pridružite sastanku ili događaju koji je već pokrenut, nakon ulaska možete da vidite poruke ćaskanja koje šalju drugi učesnici.
 
Da li je ovaj članak bio koristan?