Mogu li snimiti mrežnu snimku (NBR) samo s jednom osobom?

Mogu li snimiti mrežnu snimku (NBR) samo s jednom osobom?

Mogu li koristiti mrežno snimanje sa samo jednim sudionikom?

Kada snimate s NBR-om, je li potrebno imati sudionika u sesiji?


Otopina:

Da, možete snimiti sesiju uživo s jednom prisutnom osobom (domaćinom) pomoću mrežnog snimanja (NBR). Imajte na umu da će za snimanje zvuka sesije domaćin morati birati u telekonferencijski most ili koristiti VoIP.

    Je li taj članak bio koristan?