Kan jag spela in en nätverksbaserad inspelning (NBR) med endast en person?

Kan jag spela in en nätverksbaserad inspelning (NBR) med endast en person?

Kan jag använda nätverksbaserad inspelning med bara en deltagare?

Är det nödvändigt att ha en deltagare i sessionen när du spelar in med NBR?

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.


Lösning:

Ja, du kan spela in ett direkt möte med en person i närvaro (värden) genom att använda nätverksbaserad inspelning (NBR). Observera att värden måste ringa in till en telekonferens brygga eller använda VoIP för att kunna spela in ljudet för sessionen.

    Var den här artikeln användbar?

    Relaterade artiklar
    arrow up