Kan jeg ta opp et nettverksbasert opptak (NBR) med bare én person?

Kan jeg ta opp et nettverksbasert opptak (NBR) med bare én person?

Kan jeg bruke nettverksbasert opptak med bare én deltaker?

Når du tar opp med NBR, er det påkrevd å ha en deltaker i økten?


Løsning:

Ja, du kan ta opp en direkteøkt med én person til stede (verten) ved hjelp av nettverksbasert opptak (NBR). Merk at for å ta opp lyden fra økten må verten ringe inn til en telefonkonferansebro eller bruke VoIP.

    Var denne artikkelen nyttig?