Da li mogu da snimim snimanje zasnovano na mreži (NBR) samo sa jednom osobom?

Da li mogu da snimim snimanje zasnovano na mreži (NBR) samo sa jednom osobom?

Da li mogu da koristim snimanje zasnovano na mreži samo sa jednim učesnikom?

Prilikom snimanja sa NBR, da li je potrebno imati učesnika u sesiji?


Rešenje:

Da, možete da snimite sesiju uživo sa jednom osobom prisutnom (domaćinom) pomoću snimanja zasnovanog na mreži (NBR). Imajte u namenu da će domaćin morati da pozove na telekonferencioni most ili da koristi VoIP da bi snimio zvuk sesije.

    Da li je ovaj članak bio koristan?