Mogu li preuzeti svoje snimke sve odjednom, a ne pojedinačno?

Nije moguće preuzeti sve snimke s web-lokacije kao jedno preuzimanje.

Mogu li sve svoje snimke preuzeti odjednom, a ne pojedinačno?

Je li moguće preuzeti sve snimke s Webex stranice odjednom?


Otopina:

Nije moguće preuzeti sve snimke s web stranice Webexa kao jedno preuzimanje.

Zaobilazno rješenje:
za preuzimanje svih snimki odjednom koristite API za snimanje na mreži (NBR).

Je li taj članak bio koristan?