Kan jag hämta alla inspelningar på en gång istället för var för sig?

Det går inte att hämta alla inspelningar från en webbplats som en enda nedladdning.

Kan jag hämta alla mina inspelningar på en gång i stället för en åt gången?
Är det möjligt att hämta alla inspelningar från en Webex-plats samtidigt?

Viktigt


Meddelande om slutet på livscykeln för inspelningarna SOAP och NBR API

På grund av säkerhets- och underhållsskäl kommer vi att fasa ut inspelningarna SOAP API . I själva verket på 1 januari 2023 , inspelningarna SOAP API är vid slutet av sin livslängd och bör inte användas för nya projekt. Den 30 juni 2023 kommer inspelnings-SOAP API att stängas av permanent. Kunderna har sex månader på sig att migrera från de aktuella inspelningarna SOAP API till alternativet REST-API:er .

Vår gamla SOAP API för inspelning kommer snart att avvecklas, men du kan använda den mer moderna RESTful API som ersättning efter slutet av maj. Om du tidigare har använt den gamla SOAP API med ett administratörskonto kan du växla till det nya RESTful API använda ett Compliance Officer-konto istället.

 

För att hjälpa dig komma igång har vi inkluderat ett exempel: Hämta ett parti inspelningar .


Lösning:

Den är inte utformad för att hämta alla inspelningar från en Webex-webbplats som en enda hämtning.

Tillfällig lösning:
Om du vill hämta alla inspelningar samtidigt använder du API:et för nätverksbaserad inspelning (NBR) .

Var den här artikeln användbar?