Kan jag hämta alla mina inspelningar på en gång i stället för en åt gången?

Det går inte att hämta alla inspelningar från en webbplats som en enda nedladdning.

Kan jag hämta alla mina inspelningar på en gång i stället för en åt gången?

Går det att hämta alla inspelningar från en Webex-webbplats på en och samma gång?


Lösning:

Det går inte att hämta alla inspelningar från en Webex-webbplats som en enda nedladdning.

Lösning:
Använd API:n för nätverksbaserad inspelning (NBR) för att hämta alla inspelningar på en gång.

Var den här artikeln användbar?