Da li mogu odjednom da preuzmem svoje snimke, a ne pojedinačno?

Nije moguće preuzeti sve snimke sa lokacije kao jedno preuzimanje.

Da li mogu sve svoje snimke da preuzmem odjednom, a ne pojedinačno?
Da li je moguće istovremeno preuzeti sve snimke sa Webex sajt telefona?

Važno


Najava kraja životnog veka za snimke SOAP i NBR API

Zbog bezbednosti i održavanja, zastarićemo snimke SOAP API. Na snazi je 1. januara 2023. godine, snimci SOAP API su na kraju svog života i ne bi trebalo da se koriste za nove projekte. Dana 30. juna 2023, SOAP API će biti trajno zatvoren. Kupci imaju šest meseci za migraciju od trenutnih snimaka SOAP API na alternativne REST API-je.

Naša stara SOAP API za snimanje će se uskoro povuci, ali kasnije možete da koristite moderniji RESTful API kao zamenu. Ako ste prethodno koristili stari SOAP API sa administratorski nalog, umesto toga možete da se prebacite na novi RESTful API koristeći nalog službenika za usklađenost.

 

Da bismo vam pomogli da počnete, dodali smo primer: Preuzmite seriju snimaka .


Rešenje:

Nije dizajnirana da preuzme sve snimke sa veb-lokacije Webex kao jedno preuzimanje.

Radno vreme:
Da biste istovremeno preuzeli sve snimke, koristite API za snimanje zasnovano na mreži (NBR).

Da li je ovaj članak bio koristan?