Da li mogu da preuzmem snimke istovremeno, a ne pojedinačno?

Nije moguće preuzeti sve snimke sa lokacije kao jedno preuzimanje.

Da li mogu da preuzmem snimke istovremeno, a ne pojedinačno?

Da li je moguće preuzeti sve snimke sa Webex lokacije odjednom?


Rešenje:

Nije moguće preuzeti sve snimke sa Webex Veb lokacije kao jedno preuzimanje.

Zaobilazno rešenje:
Da biste istovremeno preuzeli sve snimke, koristite API za snimanje zasnovan na mreži (NBR).

Da li je ovaj članak bio koristan?