Opcija "Prikaži ovaj URL na kraju reprodukcije" je Grayed-Out prilikom dodavanja snimke.

Pruža informacije o prikazu ovog URL-a na kraju reprodukcije

Mogućnost "Prikaži ovaj URL na kraju reprodukcije" zasivljena je prilikom dodavanja snimke.

Ne mogu unijeti URL u 'Prikaži ovaj URL na kraju reprodukcije' nakon prijenosa . WMV datoteku u Moje snimke.

Kada pokušam izmijeniti snimku koja mi je ponovno dodijeljena, onemogućena je mogućnost "Prikaži ovaj URL na kraju reprodukcije".Otopina:

Sa snimkama u odjeljku Cisco Webex Events ili Cisco Webex Training imate mogućnost dodavanja URL-a za prikaz na kraju reprodukcije snimke. To će preusmjeriti sudionike na tu web stranicu kada završe s gledanjem snimke.

Mogućnost "Prikaži ovaj URL na kraju reprodukcije" može se onemogućiti iz sljedećih razloga:

  • Snimka je ponovno dodijeljena - URL nakon reprodukcije možete odrediti samo za vlastite snimke. Ovu mogućnost ne možete koristiti za snimke koje su vam ponovno dodijeljene s drugog računa glavnog računala
     
  • Datoteka nije . WRF ili . ARF datoteka - Podržani su samo izvorni Formati snimanja Webexa. Bilo koji drugi format snimanja, kao što je . WMV datoteke koje prenesete ne podržavaju URL nakon reprodukcije. . Za reprodukciju WMV datoteka potreban je softver treće strane, a Webex Player ne može pročitati nijednu završnu oznaku datoteke da bi znao kada završava reprodukcija, pa ne može pokrenuti preusmjeravanje za prikaz odredišnog URL-a. Ako je URL unesen u "Prikaži ovaj URL na kraju reprodukcije" prije prijenosa datoteke, nakon prijenosa nove datoteke URL koji je prethodno unesen automatski će se ukloniti.

 

Je li taj članak bio koristan?