Pogreška: 'Ne možemo se povezati s kamerom' Dok koristite Logitech Rally kameru

Pogreška: 'Ne možemo se povezati s kamerom' dok koristimo Logitech Rally kameru.

Primam pogrešku kada započnem videozapis na sastanku webexa pomoću Logitech Rally kamere.

Da biste riješili taj problem, pomoću USB kabela Logitech MeetUp 993-001391 povežite kameru Logitech Rally s računalom.

Je li taj članak bio koristan?