Greška: 'Ne možemo se povezati sa kamerom' dok koristimo Logitech Reli kameru

Greška: 'Ne možemo da se povežemo sa kamerom' dok koristimo Logitech Rally kameru.

Dobijam grešku kada započnem video na Webex sastanku koristeći Logitech Rally kameru.

Da biste rešili ovaj problem, koristite Logitech MeetUp 993-001391 USB kabl da biste povezali Logitech Rally kameru sa računarom.

Da li je ovaj članak bio koristan?