Upravljački program virtualne kamere prestao je raditi nakon nadogradnje web-mjesta

Ne mogu koristiti svoj softver virtualne web kamere nakon nadogradnje web-lokacije.

Moj softver za virtualnu kameru prestao je raditi u webex sastancima i aplikaciji Webex.

Uzrok:
Kao dio otvrdnjavanja sigurnosti aplikacije Cisco Webex Meetings Desktop, klijentima sustava macOS uklonjena su sljedeća prava:

Kao rezultat toga, mnoge softverske aplikacije za virtualne kamere prestale su raditi jer Apple ne potpisuje upravljačke programe web kamere koje koriste, pa ih stoga ne može učitati Cisco Webex Meetings Desktop App.

Pogođena izdanja:
  • WBS40.7.0
  • WBS40.6.0
  • WBS40.4.3
  • WBS40.2.16
  • WBS39.5.23
Rješenje:
Počevši od WBS 41.2, Cisco Webex podržava softverske aplikacije za virtualne kamere i upravljačke programe u Cisco Webex sastancima i aplikaciji Webex.
Je li taj članak bio koristan?