Upravljački program virtuelne kamere prestao da radi nakon nadogradnje lokacije

Ne mogu da koristim softver virtuelne Veb kamere nakon nadogradnje lokacije.

Softver virtuelne kamere je prestao da radi u Webex sastancima i Webex aplikaciji.

Uzrok:
Kao deo očvršćivanja bezbednosti Cisco Webex Meetings Desktop aplikacije, macOS klijenti su uklonili sledeća prava:

Kao rezultat toga, mnoge softverske aplikacije virtuelne kamere prestale su da rade jer apple ne potpisuje upravljačke programe veb kamere koje koriste i zato ih ne može učitati aplikacija za desktop sastanke Cisco Webex Meetings.

Pogođena izdanja:
  • WBS40.7.0
  • WBS40.6.0
  • WBS40.4.3
  • WBS40.2.16
  • WBS39.5.23
Rešenje:
Počevši od WBS 41.2, Cisco Webex podržava softverske aplikacije virtuelne kamere, kao i upravljačke programe u Cisco Webex sastancima i Webex aplikaciji.

Da li je ovaj članak bio koristan?