Kako se mogu prijaviti za RSS feed za primanje ažuriranja o incidentima i uslugama sa stranice statusa usluge Webex ?

ODGOVOR
Za pristup RSS feedu za incidente, desni klik  Korisnik je dodao sliku  ikona u gornjem desnom kutu Status usluge Webex stranica. Molimo kopirajte adresu veze i dodajte je u svoj RSS čitač.
Za pristup RSS feedu za svaku pojedinačnu uslugu, desni klik na  Korisnik je dodao sliku  ikona usluge ili podusluge na koju se želite pretplatiti. Molimo kopirajte adresu veze i dodajte je u svoj RSS čitač.

Ako koristite aplikaciju Webex , preporučujemo da koristite RSS bot. Bot šalje poruku za svako ažuriranje.

Za pristup RSS feedu za incidente iz Cisco Webex Control Hub:

  1. Prijavite se u Cisco Webex Control Hub na . https://admin.webex.com
  2. Ispod Obavijesti , odaberite ikonu za prikaz  ako dođe do servisnog incidenta.
Administratori mogu provjeriti servisne incidente unutar Cisco Webex kontrolnog središta. To je danas dostupno i ne zahtijeva nikakvu administrativnu interakciju za pretplatu. Podrška je  izvedeno  od  Status usluge Webex stranica.
Je li taj članak bio koristan?